ShavingUniverse.com

Register a free account now!

If you are registered, you get access to the members only section, can participate in the buy & sell second hand forum and last but not least you can reserve your preferred username before someone else takes it.

Bastet

Tony

Well-Known Member
There were two Bastets, probably brothers. One in Amsterdam: T. F. Bastet and one in The Hague: F. D. Bastet. If have seen razors of bothThis one is a rebranded Fr. Herder A. S. 25


BD06719D-64A4-4340-B4BD-7B67DCC4687C.jpeg
6CE60DAB-14D6-4EFB-B8CC-85EE594C8C2A.jpeg
L
FDD2C087-4476-4B0F-B583-3DD32EEFDFE1.jpeg
1750D39E-BD7B-499A-B990-D4789C4CB15B.jpeg
78CEEC02-41A9-480C-AFC6-E0B853B43400.jpeg
 
I recently found Some more info, i am sorry but it’s in Dutch.

Thomas Francois Bastet (1857 – 1900) vestigt zich rond 1880 als messenmaker in de kalverstraat te amsterdam. De bastets behoren tot een Hugenootd geslacht, dat aan het eind van 17de eeuw uit Frankrijk vluchtte en zich in Den Haag vestigde. Het waren messenmakers en wapensmeden afkomstig uit Drome in zuid-Frankrijk. Hij is de eerste in de Kalverstraat die van electriciteit gebruik maakt. In het adresboek van Amsterdam van 1859/60 wordt t.f. Bastet reeds genoemd als ‘fabriek van chirurgicale instrumenten en messenmaker’. Van 1879 tot 1910 wordt hij vermeld als instrumentmaker. Het staal dat hij voor de messen nodig heeft, betrekt hij uit Sheffield. Waarschijnlijk komt hier ook het staal vandaan, dat hij voor het schaatsenmaken gebruikt. Bastet is voor het bestekwerk tevens hofleverancier. De koninklijke familie gebruikt nog steeds bastet-couverts. Deze zijn vermoedelijk geleverd aan koning Willen III of aan koningin-regentes Emma, want in 1900 overlijdt Bastet. Of hij ook schaatsen aan de koninklijke familie heeft geleverd is niet bekend. Op 3 december 1890 adverteert Bastet in het algemeen handelsblad als ‘coutellerie royale’ met schaatsen. In een advertentie voor scheermessen in 1870 noemt hij zich reeds hofleverancier. In het boek wintersport van w. Mulier uit 1893 vermeldt de schrijver de firma Bastet naast Hoekstra (warga), Ruiter (akkrum) en de Rooij (waddinxveen) als schaatsenmaker. Mulier zegt (pag. 46), Dat men bij de firma Bastet te Amsterdam steeds de zekerheid heeft, de schaats te ontvangen, die men vraagt. Na de dood van bastet in 1900 wordt het bedrijf nog enkele jaren door familieleden voortgezet. Daarna wordt het bedrijf verkocht. Fd Bastet had vanaf eind 19 eeuw danwel vanaf begin 20e eeuw een winkel in het centrum van Den Haag waar in ieder geval bestekken, messen, scharen en zeker rond 1900, ook schaatsen. In de jaren vijftig was de winkel gevestigd in het pand spuistraat 3 in Den Haag.
 
Ok, let’s try a translation. Please be patient my dutch is not really good:D

Thomas Francois Bastet (1857 - 1900) establishes himself around 1880 as a knifemaker in the calverstraat in Amsterdam. The bastets belong to a Huguenot family, which fled from France at the end of the 17th century and settled in The Hague. They were knife makers and gunsmiths from Drome in southern France. He is the first in the Kalverstraat to use electricity. In the address book of Amsterdam of 1859/60 t.f. Bastet already mentioned as 'factory of surgical instruments and knife maker'. From 1879 to 1910 he is mentioned as an instrument maker. He purchased the steel he needed for the knives from Sheffield. Probably this is where the steel that he used for ice skating comes from. Bastet is also the national supplier of cutlery. The royal family still uses bastet-couverts. These were probably delivered to King Willen III or to Queen Regent Emma, because Bastet died in 1900. Whether he also supplied skates to the royal family is not known. On 3 December 1890 Bastet advertises in the general trade magazine as 'coutellerie royale' with skates. In an advertisement for razors in 1870, he already mentions himself as a purveyor to the royal household. In the book winter sports by w. Mulier from 1893, the writer mentions the firm Bastet as a skater's maker, next to Hoekstra (warga), Ruiter (field) and de Rooij (waddinxveen). Mulier says (page 46), that with the firm Bastet in Amsterdam one always has the certainty to receive the skates one asks for. After the death of bastet in 1900, the company was continued for several years by family members. After that the company is sold. From the end of the 19th century or the beginning of the 20th century, Fd Bastet had a shop in the centre of The Hague where at least cutlery, knives, scissors and certainly around 1900, also skates. In the fifties, the shop was located in the building at 3 Spuistraat in The Hague.
 
Well I found another Bastet this week, a large one. Initially a little over 26 mm and after I removed some bad spots it’s a 8/8. It resembles a Fr. Herder I have and on one of the photos you can see it’s probably a rebranded #30
It still has to be polished but I honed for a testshave tomorrow.

B58A041E-C71B-4436-B92F-F08F296323A1.jpeg
ABE13EF7-B1B7-450D-AC7A-C777DD31CCD2.jpeg
0DD8508E-DFFE-45B6-8DCD-5C734EFD9280.jpeg
C8CD9875-B500-4268-89DD-8ECE18FD2301.jpeg
E558366E-323E-444F-B3E0-6A7122EC5162.jpeg
 
Back
Top